KLASSA 3.5 har avvecklats

Vi hänvisar vänligen till KLASSA 4 som du kan läsa mer om via länken nedan
https://klassa.skr.se