Informationsklassning och handlingsplan

 

Här presenterar vi nyheter om KLASSA

 

Klassa används av i januari 2020 av 215 kommuner och 12 regioner och flera tusen handlingsplaner har upprättats. Den senaste större releasen av KLASSA var 3.5 som lanserades i oktober 2018. Sedan dess har ett antal mindre förändringar gjorts.

 

 

 


Löpande uppdateringar och noteringar efter lansering av version 3.5 i urval

•    Stöd för att flytta handlingsplaner från huvudorganisation till underorganisation 
•    Uppdatering av texter och hänvisningar kopplade till nya lagar och regelverk
•    Förtydligande av integritetsaspekten vid klassning
•    Textändringar, från "SKL" till "SKR" och från ”Landsting” till ”Regioner”

OBS
•    Det finns för närvarande inget stöd för samtidiga användare. Det betyder att om två eller flera arbetar samtidigt i en handlingsplan så kan ändringar gå förlorade.
 

Här är några av nyheterna i KLASSA version 3.5

 • Fast rubriks rad i organisationslistan
 • Utökad avstånd mellan ikoner i admin. gränssnitt
 • Automatisk justering av telefonnummer till standard
 • Kommentarvid ansökan i admin. gränssnitt
 • Automatiserad dubblett-hantering
 • Möjlighet att utse en primär organisationsansvarig
 • Skicka användarförfrågan till huvudorg.
 • Ta emot användarförfrågan
 • Notiser till org. ansvariga
 • Utökad funktionalitet på org. landningssida

KLASSA version 3

Efter lanseringen av KLASSA version 2 i november 2016 har intresset för verktyget fortsatt växa. Det har nu genomförts mer än 1000 klassningar via systemet. Det är kul att användningen ökar växer och att många engagerar sig för hur verktyget bör utvecklas!

Det är extra roligt när leverantörer börjar titta på upphandlingskrav och hur de kan hantera dem. Det är precis så vi tänkt för att göra enklare att skapa bra och tydligare upphandlingar för alla parter och att vi får lättare att kommunicera kring krav och åtgärder med varandra.

 

Här är några av nyheterna i KLASSA version 3 (KLASSAv3)

 • Uppdatering av kravkatalogen för systemförvaltare.
 • Uppdatering av upphandlingskraven (exklusive krav från lagar)
 • Begreppet spårbarhet har arbetats bort för att anpassas till MSB:s metodstöd. Men kraven finns kvar i katalogerna men under andra perspektiv.
 • Systemförvaltarkrav för Dataskyddförordningen, Patientdatalagen och en "Beta" på eventuellt kommande NIS direktiv. Även Offentlighet och Sekretesslagen (OSL) finns med men ingår i den normala kravkatalogen.

KLASSAv4?

Redan nu har vi börjat snegla på vad nästa version av KLASSA ska innehålla. Kanske stöd för införande av LIS? Upphandlingskrav från lagar? Fler lagrum (t ex Arkivlagen eller för att möta upp tillitsgranskningar (Sambi)). Skarp version av krav från NIS?

Häng med oss på den fortsatta resan att Göra det Svåra Lättare, och skicka gärna in förslag till klassa@skl.se.

 

Versionshantering- Vad händer med mina tidigare klassningar?

Som i sina syskonverktyg (LIKA och eBlomlådan) kommer versionshantering gå till så att de gamla klassningarna ligger kvar och går att öppna/exportera etc., men man kan inte skapa nya i den gamla versionen. Man kan inte heller föra över gamla klassningar till nya versioner eftersom det inte finns en 1:1 mappning av gamla och nya krav, samt att klassningsmatrisen kan ha förändrats (som i version 3 när Spårbarhet arbetades bort). Nya klassningar skapas i den nya versionen. Våra erfarenheter att jobba så har varit goda i de andra verktygen utifrån att krav förändras, tillkommer och tas bort löpande baserat på erfarenheter och nya förutsättningar. Det betyder samtidigt att befintliga värderingar inte förloras och kan fortfarande användas.

Styrgruppen

I styrgruppen för utvecklingen av KLASSA ingår (förutom SKL) för närvarande representanter från Skellefteå, Stockholm, Lund, Region Jönköping, Norrköping, Lidingö och Sollentuna. MSB är med som remiss och stödinstans i syfte att integrera användning av verktyget till deras stödmaterial.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner