Informationsklassning och handlingsplan

Så här hanterar KLASSA tidigare versioner

Kraven i KLASSA utvecklas, förändras och uppdateras med varje version, och ibland även mellan versioner. Det gör att en klassning i tidigare versioner inte direkt kan översättas till nya krav.

Detta är grunden för hur KLASSA hanterar versioner i KLASSA. Så här fungerar det.

  • Handlingsplaner i tidigare versioner av KLASSA syns fortfarande under Mina Handlingsplaner när en ny version av KLASSA lanserats. Där framgår också vilken version av KLASSA den är gjord i. Det går att plocka upp och hantera handlingsplanen precis som tidigare. Du kan alltså fortsätta jobba med äldre handlingsplaner (men läs rekommendationen nedan).
  • När en ny version av KLASSA lanserats går det dock inte att skapa nya handlingsplaner i gamla versioner. Det går inte heller att exportera, eller flytta över gamla handlingsplaner till nya versioner eftersom det inte finns någon direkt koppling mellan kraven i de olika versionerna.

Rekommendation

Rekommendationen är att göra en ny klassning för systemen regelbundet som en del av det systematiska säkerhetsarbetet. På så sätt säkerställer man också att systemen följer med i utvecklingen och att rätt åtgärder vidtas. Även om det kan kännas besvärligt att "börja om" blir det också en förnyad bedömning av de enskilda kraven, vilket håller förvaltningen levande, och inte bara något man gör en gång.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner