Informationsklassning och handlingsplan

Hantering av personuppgifter i KLASSA

För att få använda denna tjänst behövs ditt samtycke.

Personuppgifterna för denna tjänst används för att styra behörigheter till tjänsten. De uppgifter vi lagrar utgörs av för- och efternamn, organisationstillhörighet, e-postadress och mobiltelefonnummer. Personuppgifterna används endast inom ramarna för denna tjänst som t ex att kunna skicka information om KLASSA utifrån den e-postadress som angivits samt att ange vem som skapat en handlingsplan. Inaktiva användarkonton raderas årligen.

SKL är de enda som äger den insamlade informationen- den kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare med utomstående parter förutom den leverantör (Nordic Peak AB) som underhåller och utvecklar tjänsten och som inte har rätt att återanvända informationen på något sätt.

SKL vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter som t ex två-faktorsinloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet, gallring av inaktiva konton, SSL kryptering, säkerhetsgranskningar av tjänsten. SKL säkrar tjänsten som del i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Återkalla ditt samtycke och radera ditt konto

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen i denna tjänst genom att gå in under ”Mitt konto” och radera ditt konto. När du raderar ditt konto tas dock inte skapade handlingsplaner eftersom de är knutna till ett system och en organisation, utan endast ditt användarkonto och din behörighet till denna tjänst.

Du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning i hantering av dina personuppgifter genom att maila klassa@skr.se eller genom att ändra dem under ”Mitt konto”.

Om du tycker att SKL behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner