Informationsklassning och handlingsplan

Välkommen till KLASSA

KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper dig KLASSA era verksamhetssystem och datalagring. Verktyget är skapat för SKR:s medlemmar; kommuner och regioner. Det är endast medlemmar som kan skapa organisationer och lagra sin information i KLASSA. För andra organisationer som önskar att använda KLASSA finns den öppna versionen.

Testa KLASSA

 

I KLASSA tar du fram:

  • En handlingsplan – som ska ingå i den ansvariga verksamhetens förvaltningsplan
  • Upphandlingskrav – säkerhetskrav som ska uppfyllas av systemleverantören (bör ingå i avtalen)

Klassningsprocessen
 

Med KLASSA utför du följande aktiviteter:

  • Bestämma skyddsnivåer; konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
  • Välja lagrum, t.ex. GDPR, PDL, NIS
  • Bedöma befintligt skydd för informationen
Skapa en organisation

 

Det bästa sättet att använda KLASSA är i workshopform

Läs mer om hur du kan gå tillväga 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner