Informationsklassning och handlingsplan

Stödmaterial

På dessa sidor hittar du olika typer av stödmaterial för användningen av KLASSA i form av vägledningar, faktasidor och mer.

  • Vägledning för klassificering vägleder hur du kan resonera kring vilken nivå du väljer för de tre perspektiven och tar bland annat upp hur olika lagar påverkar val av konsekvensnivåer.
  • Tillit (LoA) och Lösenord är en fördjupning av de krav som finns i kravkatalogen med vägledning om vad som gäller för lösenord.
  • Kryptering och nyckelhantering är en fördjupning som beskriver förslag till riktlinjer för algoritmer, kryptografiska nycklar och hashfunktioner som erkänns och tillåts för användning.
  • Riskanalys beskriver hur KLASSA förhåller sig till riskbedömningar.
  • NIS [BETA] är en preliminär vägledning som beskriver lite hur ett kommande NIS-direktiv kan påverka informationsklassning, vad som omfattas och vilka krav som uppstår.
  • KLASSA och lagar beskriver hur KLASSA förhåller sig till olika lagar.
  • Om klassning i KLASSA är en fördjupning av klassningsmatrisen och hur KLASSA förhåller sig till MSB's metodstöd.
  • Termer och Begrepp tar upp ord vi använder i KLASSA och vad vi menar med dem.

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner