Informationsklassning och handlingsplan

Så kan du hitta konsultbolag och leverantörer som har kunskap om KLASSA

Det finns konsultföretag och leverantörer som arbetar med KLASSA, exempelvis med utbildning eller med att hjälpa verksamheter att implementera skyddsåtgärder som KLASSA föreslår.

Om du behöver stöd och hjälp med att jobba med KLASSA rekommenderar vi att du pratar med din informationssäkerhetsansvarig, eller säkerhetsansvarig, för att se vilka leverantörer ni arbetar med inom området.

Om du inte har tillgång till några sådana leverantörer/konsultbolag, eller de ni arbetar med inte känner till KLASSA, kan ett tips vara att prata med någon av de kommuner som använder KLASSA för att utbyta erfarenheter eller samarbeta kring klassning.

SKR certifierar inte eller rekommenderar enskilda leverantörer.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
E-post: klassa@skr.se
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner